Uncategorized

Lato i napoje dla pracowników

Odpowiednie nawodnienie to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu — zasada ta jest powszechnie znana. Nieco mniej oczywisty jest natomiast fakt, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia napojów dla pracowników, zwłaszcza latem. W porze letnich upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić zimne napoje pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni – kiedy temperatura otoczenia przekracza 25 stopni Celsjusza, przy pracach w pomieszczeniach – kiedy temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni Celsjusza.

Woda zdatna do picia — czyli jaka?

W świetle prawa pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swojemu personelowi wody pitnej. Co ciekawe, mianem tym może być również określana zwykła woda kranowa — oczywiście pod warunkiem, że jest ona wolna od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych. Jeśli z jakiegoś powodu (na przykład starej i zanieczyszczonej instalacji) woda kranowa nie spełnia tych wymagań, konieczne jest zaopatrzenie w wodę butelkowaną lub stacjonarny dystrybutor.

Szczególnie uciążliwe warunki pracy

W przypadku pracowników wykonujących zawody w warunkach szczególnie uciążliwych, sprawa staje się nieco bardziej skomplikowana. Wtedy niezbędne jest zapewnienie napojów zawierających elektrolity, sole mineralne oraz inne składniki odżywcze wspomagające właściwe nawodnienie. Takie wymagania spełniają chociażby płyny izotoniczne dla sportowców czy też naturalne soki. Co zalicza się do warunków szczególnie uciążliwych? Przepisy mówią między innymi o pracy w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach lub obowiązkach fizycznych powodujących znaczny wydatek energetyczny organizmu.

Napoje dla pracowników — co warto wiedzieć?

Przepisy stosunkowo jasno określają również sposób, w jaki napoje powinny zostać udostępnione pracownikom. Kluczowa jest tutaj odległość od źródła wody — nie powinna ona przekraczać 75 metrów od każdego stanowiska pracy. Ilość napojów powinna natomiast być wystarczająca dla potrzeb personelu i być stale dostępna w ciągu całej zmiany roboczej — innymi słowy, wody nie może zabraknąć.

Warto pamiętać, że niedopuszczalne jest zastąpienie napojów wypłaceniem przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto należy podkreślić, że brak dopełnienia wyżej wskazanych obowiązków pracodawcy, może skutkować zawiadomieniem przez pracowników inspekcji pracy i nałożeniem na pracodawcę grzywny.

Miejmy na uwadze, że przepisy dotyczące obowiązku zapewnienia napojów dla pracowników mają swoje uzasadnienie w praktyce. Właściwe nawodnienie organizmu nie tylko pozytywnie wpływa na samopoczucie i wydajność, ale przede wszystkim jest niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu, szczególnie podczas upałów.