Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest kolejnym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy.

Art. 226 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o poziomie ryzyka zawodowego, źródłach zagrożenia, skutkach i metodach ochronnych.

Przepisy Kodeksu pracy znajdują potwierdzenie w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana na wszystkich stanowiskach pracy i dla wszystkich zagrożeń zawodowych, dla pewnych grup czynników biologicznych, chemicznych, itp. ustawodawca przewidział osobne wymagania. Dlatego pracodawca jest zobwiązany:

Wybierając naszą ocenę ryzyka zawodowego otrzymają Państwo analizę ryzyka dostosowaną do potrzeb Waszego zakładu pracy, a w niej: