BHP Play

Pamiętaj pracodawco

Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, masz obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenia w dziedzinie bhp.

Aby spełnić wymagania przepisów, a przede wszystkim przekazać pracownikowi wiedzę niezbędną dla bezpieczeństwa jego pracy należy przeprowadzić:

Szkolenia BHP Kraków

Szkolenie wstępne

Szkolenia wstępne BHP to pierwszy krok w nowej pracy. Dajemy Ci pewność i solidne podstawy merytoryczne z zakresu BHP dla Twoich pracowników. Znamy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników

Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Jesteś zainteresowany ? Skontatuj się z nami i wybierz termin szkolenia

Szkolenie BHP okresowe

BHP Play – rzetelny instruktaż dla nowych i stałych pracowników

Jesteśmy ekspertami w przekazywaniu rzetelnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Od wielu lat organizujemy przyjazne i merytoryczne szkolenia BHP w Krakowie – zarówno dla osób po awansie, jak i takie przeznaczone dla nowych pracowników. Okresowe instruktaże mają ogromne znaczenie dla utrzymania bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwie. Gwarantujemy, że po zakończonych sesjach Twoja kadra pracownicza będzie dobrze przygotowana do odpowiedniego zareagowania na wszelkie zagrożenia.

Profesjonalne szkolenia BHP w Krakowie

Gorąco zachęcamy do skorzystania z oferty naszej firmy. Z chęcią dostosujemy się do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie. Instruktaż dla nowych pracowników obejmuje między innymi informacje z zakresu pierwszej pomocy czy przepisów ppoż. Możemy też zorganizować szkolenia okresowe BHP dla stałej kadry i osób po awansie. Skorzystaj z naszych usług!

Przeprowadzamy szkolenie okresowe dla:

osób kierujących pracownikami (kierownik, majster, brygadzista, itp.) nie później niż 6 miesięcy od objęcia stanowiska, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat

osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat

osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 3 lata

Szkolenie okresowe BHP

Okresowe szkolenia BHP są konieczne na każdym stanowisku i obejmują nie tylko pracowników. Pracodawcy także zobowiązani są do odbycia tegoż szkolenia. Szkolenia te realizowane są celem aktualizacji wiedzy z zakresu bhp. Niezależnie od obejmowanego stanowiska uczestnicy szkoleń zdobywają praktyczną wiedzę na temat bezpiecznego i higienicznego wykonywania obowiązków, tak by nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz dla innych osób.

Szkolenia okresowe BHP organizowane są w rożnych formach. Takie szkolenie może zostać zorganizowane w formie kursu, seminarium, czy też samokształcenia. Najistotniejszym jest by końcowa wiedza, jaka została przekazana uczestnikom była pomocna oraz adekwatna dla wykonywanych przez nich czynności. Należy jednak pamiętać, że nie każde szkolenie okresowe bhp może odbyć się zdalnie.


Szkolenie bhp w formie zdalnej mogą przechodzić:

Szkolenie bhp online nie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenia okresowe bhp dla tych osób powinny odbywać się stacjonarnie.


Tematyka szkolenia okresowego jest dostosowana do funkcji, jaką pełni w firmie dana osoba, bowiem dla Kierownika Projektu inne informacje będą niezbędne, aniżeli dla pracownika obsługującego urządzenia
podczas prac budowlanych. Odbycie szkolenia okresowego BHP niesie za sobą bardzo ważne treści oraz realnie usprawnia wykonywanie obowiązków, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa podczas pracy.


Aby mieć pewność, iż pracownicy bądź pracodawcy przyswoili wiedzę przekazaną podczas szkolenia okresowego BHP, muszą oni podejść do egzaminu i otrzymać zaliczenie. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego BHP.

Jesteś zainteresowany ? Skontaktuj się z nami i wybierz termin szkolenia

Jeżeli w Twoim zakładzie występuje szczególnie dużo zagrożeń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzaj szkolenia nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Szkolenia bhp prowadzimy na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.