Uncategorized

Udary podczas pracy – lato i wysokie temperatury

Wykonywanie obowiązków służbowych w skrajnie wysokich temperaturach jest nie tylko uciążliwe, ale może również nieść poważne konsekwencje dla zdrowia pracowników — szczególnie, jeśli mówimy o zadaniach fizycznych wykonywanych na zewnątrz. W obliczu coraz wyższych notowań średniej temperatury, udary podczas pracy w pełnym słońcu to poważne zagrożenie dla personelu. Poniżej omawiamy najważniejsze obowiązki pracodawcy w tym zakresie oraz potencjalne skutki prawne takiego incydentu.

Upały w pracy — obowiązki pracodawcy

W świetle prawa pracodawca zobowiązany jest do tego, by zapewnić odpowiednie warunki pracy podczas upału. Najpierw jednak odpowiedzmy sobie na pytanie, co właściwie kryje się pod pojęciem upału. Temperatury, które zobowiązują zakład pracy do spełnienia określonych wymagań względem personelu (o czym za chwilę) to odpowiednio 25 st.C na otwartej przestrzeni oraz 28 st.C na stanowisku pracy. W takich okolicznościach pracodawca musi zapewnić stały dostęp do napojów (wody pitnej), a także dołożyć innych starań, aby miejsce wykonywania obowiązków służbowych było bardziej komfortowe – w przypadku pomieszczeń bez klimatyzacji mowa tutaj między innymi o wentylatorach oraz roletach zaciemniających. Bardzo ważne jest także przy tym (co podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy), aby pracodawca utrzymywał w należytej sprawności i czystości urządzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne. Ponadto klimatyzacja i wentylacja stosowana w pomieszczeniach pracy nie mogą powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń – strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na pracownika, a konstrukcja wentylatora czy klimatyzatora powinna zapobiegać wibracjom.

Co ciekawe, przepisy nie określają maksymalnej temperatury, przy której dzień pracy może zostać skrócony — ewentualne skrócenie czasu pracy leży wyłącznie w gestii pracodawcy (nie może wtedy dojść do zmniejszenia wynagrodzenia).

Udary podczas pracy w upale

Udar cieplny (lub słoneczny) może być wynikiem długotrwałego przebywania w środowisku o wysokiej temperaturze. Organizm traci wówczas zdolność do samodzielnego ochładzania się (poprzez pocenie), a najczęstsze objawy obejmują podwyższoną ciepłotę ciała, suchą skórę, zawroty głowy i nudności oraz omdlenie. Istotna w tym przypadku jest pierwsza pomoc — ta polegać powinna na zapewnieniu osobie dotkniętej udarem dostępu powietrza, nałożeniu chłodnego kompresu na głowę. W przypadku chwilowej utraty przytomności należy ułożyć taką osobę w pozycji bezpiecznej. Pracodawca powinien też przeszkolić zatrudnionych w zakresie wykrywania i przeciwdziałania np. oparzeniom słonecznym czy przegrzaniu. Warto pamiętać, że udar cieplny i jego następstwa znajdują się w wykazie chorób zawodowych wywołanych działaniem wysokich temperatur otoczenia. Nierozważne działania pracodawcy w tym zakresie mogą zatem skutkować pociągnięciem go przez pracowników do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Sprawdź pozostałe wpisy dostępne na naszym blogu, aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Zachęcamy również do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.