Uncategorized

Work-life balance obowiązkiem ustawowym

Zachowanie równowagi pomiędzy pracą a szeroko rozumianym czasem wolnym to jeden z podstawowych warunków dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej oraz — a raczej przede wszystkim — psychicznej. Work-life balance to jednak nie tylko luźne zalecenia, tendencje i eksperymenty nowych systemów pracy, które przeprowadzane są w prywatnych firmach na całym świecie. Od stosunkowo niedawna jest to również obowiązek ustawowy, któremu pracodawcy są zobowiązani się podporządkować. Dowiedz się, w jaki sposób przepisy te wpływają na Twoją codzienną pracę.

Work-life balance — co mówią przepisy?

Zmiany w Kodeksie pracy wyraźnie zwiększają nacisk na równowagę pomiędzy życiem zawodowym oraz prywatnym pracownika. Modyfikacje przepisów wprowadzone w 2023 roku dotyczą przede wszystkim kwestii urlopowych. Wśród zmian znalazła się między innymi możliwość przedłużenia urlopu rodzicielskiego dla ojców o kolejne dwa miesiące (co w sumie daje nam 41 tygodni, zamiast standardowych 32). Dodatkowe 9 tygodni będzie płatne w wymiarze 70%. Nie ma możliwości przeniesienia tej puli na matkę dziecka w przypadku niewykorzystania dodatkowego urlopu.

Inne modyfikacje mające na celu poprawę komfortu pracownika w zakresie work-life balance obejmują także 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego (w przypadku konieczności pełnienia opieki nad dowolnym członkiem rodziny), a także płatne w wymiarze 50% nominalnego wynagrodzenia zwolnienie uzasadnione działaniem siły wyższej (dwa dni).

Ponadto nowe przepisy regulują długość przerw w pracy:


Czas pracy
Przerwa Przerwa
(do 26.04.2023) (od 26.04.2023)
Co najmniej 6 godzin co najmniej 15min co najmniej 15min
Dłuższy niż 9 godzin brak dodatkowe Co najmniej 15min
Dłuższy niż 16 godzin brak kolejna przerwa Co najmniej 15min

Przyszłość work-life balance

Wspomniane wyżej przepisy wejdą w życie 26 kwietnia 2023. Jakich zmian w zakresie work-life balance możemy spodziewać się jednak w przyszłości? Coraz częściej mówi się o skróceniu godzinowego wymiaru przy utrzymaniu takiego samego wynagrodzenia — w kilku krajach testowany jest system sześciu godzin pracy, także w wariancie czterech dni w tygodniu. Co ciekawe, wstępne analizy sugerują pozytywny wpływ takiego systemu na wydajność pracowników. Obecnie jednak nie ma żadnych planów w zakresie wprowadzenia takiej organizacji pracy w naszym kraju.