Kurs pierwszej pomocy

Codziennie może przytrafić się sytuacja, w której będziesz świadkiem wypadku lub bliska Ci osoba będzie potrzebowała pomocy i to właśnie Twoja postawa może zadecydować o przeżyciu osoby poszkodowanej. Wiele osób obawia się, że zaszkodzi poszkodowanemu lub po prostu nie potrafi, czy nie pamięta, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Brak pewności siebie oraz obawy najczęściej wynikają z niewiedzy. Rozwiązanie jest jedno – musimy się dokształcać.

Kurs pierwszej pomocy

Zacznijmy od tego, że wszystkie działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy są stosunkowo proste i łatwe do zapamiętania. Wystarczy świadomość, że to nasze działania mogą uratować życie drugiej osoby oraz odpowiednia wiedza. 


Zapraszamy Cię do podnoszenia swoich umiejętności oraz zwiększania pewności siebie.
Jesteśmy, pewni, że po odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy Twoje obawy znikną, a Ty nabędziesz umiejętności, które mogą być przydatne każdego dnia.

Nie tylko obowiązek, jaki nakłada na nas prawo, ale ludzkie życie, zdrowie bliskiej nam osoby powinno być czynnikiem motywującym do uczestnictwa w szkoleniach pierwszej pomocy oraz podnoszenia kompetencji. 

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy kierowane są dla wszystkich, zarówno firm, jak i osób indywidualnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy pracodawca, bez względu na ilość zatrudnionych osób ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Pracodawco, pamiętaj, że to Ty jesteś odpowiedzialny za szkolenia swoich pracowników. Pracownicy, a w szczególności osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy w firmie powinny posiadać podstawową wiedzę z tego zakresu, a także nabyć odpowiednie umiejętności, adekwatne do zagrożeń, jakie występują w zakładzie pracy. Szkolenia z tematyki pierwszej pomocy organizujemy dla każdej grupy zawodowej.

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami.

Szkolenia bhp prowadzimy na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.