Jeśli w Twoim zakładzie pracy doszło do wypadku, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy kompleksową dokumentację powypadkową dla różnych typów wypadków, w tym przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, oraz innych sytuacji, jak praca rolnicza czy studencka.

Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy BHP

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które miało miejsce:
Wszystkie te warunki muszą być spełnione jednocześnie, aby zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy. Obowiązkiem każdego pracownika jest natychmiastowe powiadomienie przełożonego o zauważonym wypadku lub zagrożeniu życia i zdrowia oraz ostrzeżenie współpracowników.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy procedura

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca zatrudnienia, o ile droga była najkrótsza i nie została przerwana. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przerwa była życiowo uzasadniona, jak np. zawiezienie dziecka do szkoły, oraz gdy droga, mimo że nie najkrótsza, była najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych.

Wypadki podczas pracy zdalnej

Wraz z wprowadzeniem nowych form pracy, jak praca zdalna, zmieniono przepisy Kodeksu pracy, które teraz bardziej szczegółowo regulują kwestie związane z wypadkami w trakcie wykonywania obowiązków poza biurem. Pracodawca musi określić zasady pracy zdalnej oraz zapewnić odpowiednie warunki pracy w domu, w tym dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń technicznych. W przypadku wypadku podczas pracy zdalnej pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o incydencie telefonicznie lub elektronicznie i udowodnić, że zdarzenie miało miejsce w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pracodawca z kolei rozpoczyna procedurę powypadkową i decyduje o zakwalifikowaniu zdarzenia jako wypadku przy pracy.

Zasady zgłaszania wypadków

Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić przełożonemu każde zdarzenie, które może być uznane za wypadek przy pracy, jak również wypadki w drodze do pracy lub z pracy.

Tworzenie dokumentacji powypadkowej

Jeśli w Twoim zakładzie pracy doszło do wypadku, oferujemy kompleksową dokumentację powypadkową dla różnych sytuacji: