Uncategorized

Procedura badania trzeźwości pracowników z 21 lutego 2023 r.

Przepisy, które weszły w życie w lutym 2023 roku, dają pracodawcy możliwość przeprowadzania prewencyjnej kontroli trzeźwości.

Kiedy takie badanie może być wykonane i jak wygląda procedura?

Wprowadzenie kontroli trzeźwości w zakładzie pracy może być uzasadnione koniecznością ochrony zdrowia, życia lub mienia pracowników. O fakcie rozpoczęcia okresowych badań pracownicy muszą zostać poinformowaniu przynajmniej dwa tygodnie przed pierwszą kontrolą. Co ważne, kontrola trzeźwości — jej czas oraz częstotliwość — musi zostać uwzględniona w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub w obwieszczeniu.

Jak wygląda procedura?

Prewencyjna kontrola trzeźwości wykonywana jest przy pomocy urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający kalibrację. Nie może ona natomiast zostać przeprowadzona metodą laboratoryjną. W przypadku wątpliwości lub odmowy badania — ze strony pracownika lub pracodawcy — kontrolę przeprowadzi policja lub inny organ porządku publicznego. W przypadku pozytywnego wyniku badania pracodawca nie dopuszcza zatrudnionej osoby do pracy.