Uncategorized

Okresowe szkolenie BHP – co ile lat i czy jest obowiązkowe?

Odpowiedzialność za stosowne przygotowanie pracownika do pełnienia wyznaczonych obowiązków leży po stronie pracodawcy. Wstępne i okresowe szkolenia BHP to niezwykle istotny element wdrażania zatrudnionych osób w strukturę firmy — niezależnie od branży i stanowiska. Dowiedz się, jak często należy je powtarzać oraz jak kwestia ta wygląda z punktu widzenia przepisów.

Zacznijmy jednak od podstaw. Czym właściwie jest szkolenie okresowe BHP? Mówiąc wprost, mowa tutaj o kursie mającym na celu przekazanie (a właściwie utrwalenie) wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Najważniejsze zagrożenia i ryzyka na danym stanowisku, ergonomia stanowiska pracy, obsługa maszyn i urządzeń czy też kwestia przerw i optymalnej kultury pracy — to tylko niektóre z poruszanych zagadnień. Co ważne, w przeciwieństwie do kursu wstępnego okresowe szkolenie BHP opracowywane jest z myślą o pracownikach z pewnym stażem w firmie. Dotyka ono zarówno tematów ogólnych, jak i specyficznych dla danego stanowiska.

Okresowe szkolenia BHP — jak często należy je powtarzać?

To zależy od konkretnego stanowiska pracy. O ile wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musi zostać przeprowadzone w pierwszym dniu pracy nowo zatrudnionej osoby, tak w przypadku okresowych kursów BHP mamy nieco większą dowolność. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści – 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy,
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy,
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji – 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy,
 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby – 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy,
 5. pracownicy administracyjno-biurowi – 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy*,
 6. pracownicy niewymienieni w pkt 1—5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
 7. Formy i częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych:

  Rodzaj stanowiska Forma szkolenia okresowego Częstotliwość
  osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane nie rzadziej niż raz na 5 lat
  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych instruktaż nie rzadziej niż raz na trzy lata a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz w roku
  pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane nie rzadziej niż raz na 5 lat
  pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane nie rzadziej niż raz na 5 lat
  pracownicy administracyjno-biurowi kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane nie rzadziej niż raz na 6 lat
  pracownicy niewymienieni w pkt 1—5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane nie rzadziej niż raz na 5 lat

  W tym miejscu warto zaznaczyć, że szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe dla każdego pracownika, co znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa. Za przeprowadzenie oraz treść takiego kursu odpowiada pracodawca. Czas jego trwania z reguły natomiast plasuje się w okolicach kilku godzin, w zależności od stopnia specjalizacji stanowiska.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

  * działalność zakwalifikowana jako trzecia kategoria ryzyka (kultura, edukacja i rozrywka) nie wymaga powtarzania szkolenia.