Firma BHP Play specjalizuje się w kompleksowym zapewnianiu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i kilkuosobowych firm. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP na różnych poziomach, oferując kursy wstępne dla nowych pracowników oraz okresowe dla stałej kadry i osób po awansie. Szkolenia te obejmują między innymi sposoby identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego, procedury bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszą pomoc. Dostosowywane są do specyficznych potrzeb i wymogów danego przedsiębiorstwa.

BHP Play oferuje również usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa pracy, które obejmują nadzór i wsparcie w identyfikacji oraz eliminacji zagrożeń na poszczególnych stanowiskach. Przeprowadzamy niezbędne pomiary środowiska roboczego, które są istotne dla ustalenia czynników mogących wpływać negatywnie na zdrowie pracowników. Dzięki temu możliwe jest adekwatne dostosowanie warunków pracy do przepisów prawnych i standardów bezpieczeństwa.

Jedną z kluczowych usług jest prowadzenie kursów i szkoleń PPOŻ, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia pożaru. Wyjaśniamy procedury ewakuacyjne, obsługę sprzętu gaśniczego i inne krytyczne aspekty, które mogą uratować życie i mienie. W ramach swoich usług gwarantujemy również pomoc w przygotowaniu dokumentacji BHP, co jest istotne z punktu widzenia prawnego i operacyjnego dla każdej firmy.